Kommunikationskoncept och en visuell identitet till Arctic Business

Profil

Arctic Business är en inkubator, kopplad till Luleå tekniska universitet, som har hjälpt mer än 150 företag och 1500 personer att komma framåt. Nya målsättningar, som att tydligare rikta in sig på nytänkande affärsidéer inom energi- och rymdnäringen och ett fokus på en internationell marknad, krävde att varumärket behövde utvecklas.

Vi fick äran att ta fram ett nytt kommunikationskoncept och en visuell identitet för att bättre reflektera den nya riktning Arctic Business tagit. Vi skapade konceptet ”It’s all starts with one idea. Let’s make it extraordinary”. Den nya visuella identiteten ger Arctic Business starka brand assets som exempelvis en distinktiv logotyp och symbol, samt en tydlig bildidentitet med grafiska element. Tillsammans med kommunikationskonceptet talar Arctic Business nu mer till mottagarnas känslor och bildar en konsekvent och sammanhängande varumärkesupplevelse.