Informativ och smart design – av konstnärer för konstnärer

Webb

Ett rikt kulturliv är A och O. När Konstnärsnämnden skulle utveckla sin nya webbplats fick In The Cold uppdraget att bygga en enkel och tillgänglighetsanpassad webb med fokus på navigering. Det blev startskottet för en modern plattform för skapare.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för genomförandet av regeringens politik. Genom expertis, stipendium och bidrag stöttar de aktiva konstnärer inom alla områden – från keramiker till cirkusartister.

Informativ och smart design - av konstnärer för konstnärer

Ett rikt kulturliv är A och O. När Konstnärsnämnden skulle utveckla sin nya webbplats fick In The Cold uppdraget att bygga en enkel och tillgänglighetsanpassad webb med fokus på navigering. Det blev startskottet för en modern plattform för skapare.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för genomförandet av regeringens politik. Genom expertis, stipendium och bidrag stöttar de aktiva konstnärer inom alla områden – från keramiker till cirkusartister.

Under projektets gång har både Konstnärsnämnden och In The Colds verksamhet utvecklats. Den ursprungliga idén om hur webben skulle se ut och vilka funktioner som skulle finnas med har förändrats, precis som vi.

Ett mål: tydlig kommunikation

För att få utrymme att skapa och plats att ställa ut sina alster behöver informationen presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. För att på ett tydligt sätt nå ut med sin kommunikation behövde Konstnärsnämnden en välfungerande och strukturerad webbplats som användaren enkelt kunde nyttja.

Varje år delar Konstnärsnämnden ut flera hundra stipendier inom olika konstområden. Det betyder att tusentals yrkesverksamma varje år söker sig till deras webbplats för att finna information om hur man söker och när man kan söka.

För att enkelt navigera sig på webbplatsen skapade vi en design som leder direkt dit besökarna vänder sig och där de finner information – enkelt, tydligt och snabbt!

Med en lekfull och interaktiv design har In The Cold utvecklat Konstnärsnämndens nya webbplats.

Användarvänlig

På den nya webbplatsen behövdes tydliga ramar och enkel struktur att dela in all information i. Konstnärsnämndens nya webbplats innehåller därför, utöver flera arkivfunktionen, en tydlig meny och snabblänkar direkt från startsidan. På undersidorna hittar du även sidomenyer för att enkelt hitta dit du vill – och tillbaka om du hamnat fel.

Grafisk och insiktsfull design

Kultur är viktigt och något som konstnärer lägger grunden för. Deras värde är obeskrivbart och en stor del av vårt samhälle. Genom användarvänliga former och framstående mönster har vi lyckats skapa en röd tråd genom hela webbplatsen.