Digital utbildningsplattform för Jämställdhetsmyndigheten

Övrigt

Efterfrågan på digitala utbildningar är rekordhög. Behovet har växt de senaste åren, bland annat som följd av corona-pandemin. Allt fler företag och myndigheter behöver kunna hålla digitala utbildningar för medarbetare, kunder och allmänheten.

När Jämställdhetsmyndigheten upphandlade ett system för webbutbildningar gick uppdraget till In The Cold, som såg en chans att skapa en modern utbildningsplattform som både är tillgänglighetsanpassad och bygger på den senaste forskningen kring lärande.

”Vi har skapat en helt ny typ av utbildningsplattform som ger Jämställdhetsmyndigheten möjlighet att själva skapa och genomföra webbutbildningar på ett mycket flexibelt och smidigt sätt” – Jan Wimander.

Till resultatet

Flexibelt modulsystem för att skräddarsy utbildningar

Utbildningsplattformen bygger på open source-plattformen WordPress och är uppbyggt av olika utbildningsmoduler som kan kombineras tillsammans för att skapa unika utbildningar. Varje utbildning skräddarsys och anpassas efter kursens innehåll och målgrupp. Samtidigt som flexibiliteten är stor, är gränssnittet för att skapa utbildningar smidigt och lättarbetat.Stort fokus har legat på användarupplevelse, UX och design. Den moderna och rena designen är lättnavigerad och har en intuitiv struktur som underlättar lärandet och gör det tydligt för de som går utbildningen vad nästa steg är och hur de navigerar fram och tillbaka mellan olika avsnitt.Målet var att skapa en innovativ lärandemiljö och är utvecklad för att främja olika individers sätt att ta till sig ny kunskap. Utifrån aktuell forskning om lärande skapade vi flera olika moduler som stödjer olika personers inlärning. Utbildningarna kan byggas upp med allt från text och bild, video och ljudfiler, till frågequizzar och andra format där kursdeltagarna interagerar och kan öva, befästa och testa sina nyvunna kunskaper.

Utbildningar som är tillgängliga för alla

Utbildningsplattformen är responsiv, och alla kursmoment kan genomföras via mobil, dator eller surfplatta. Plattformen är även tillgänglighetsanpassad och uppfyller kraven enligt tillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1, nivå AA). I praktiken innebär det att alla, oavsett funktionsnedsättningar som exempelvis minskad syn eller hörsel, kan navigera på plattformen och ta till sig av allt innehåll i utbildningarna utifrån sina förutsättningar.