Ny site till Skellefteå Museum

Webb

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Deras uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna.

In The Cold fick i uppdrag att skapa en webbplats som är SEO-anpassad och som gör det enklare för besökarna att planera sitt besök samt skapa intresse för de utställningar och evenemang som genomförs där. Se det färdiga resultat på www.skellefteamuseum.se