Hur förändrar man utsidan utan att tappa kopplingen till sina rötter?

Profil Webb

LTU Business är ett affärsutvecklingsbolag som arbetar nära akademi, näringsliv och myndigheter. De utvecklar innovationer, affärsstrategier och samarbeten genom vetenskapliga metoder och verktyg. 

LTU Business hade inlett ett omfattande strategiarbete som pågått under en längre tid när dom kom till oss med frågan om vi kunde hjälpa dem att komplettera strategi med form.

Med klara ramar från ägaren Luleå tekniska universitet och tydliga önskemål LTU Business blev målsättningen att hitta ett grafiskt uttryck som bär tydligt släktskap med universitetet men samtidigt skiljer sig tillräckligt mycket för att stå på sina egna ben. 

En ny identitet

Den nya identiteten blev tvungen att ta hänsyn till att LTU skulle finnas med i logotypen. Färgerna och typsnittsvalet skulle dessutom baseras på universitets befintliga alternativ. 
 
Vi gjorde en genomlysning av både LTU Business och universitetets identitet för att se vilka befintliga varumärkestillgångar som fanns, hur vi kunde utveckla dessa, samt vilka som saknades för att kunna nå en hög mental tillgänglighet.
 
Resultatet blev en logotyp med typsnitten Helvetica och Bembo, båda starkt associerade till universitetet. Den nya färgpaletten har hämtat inspiration från Norrland och självklart också universitetets blå färg. LTU Business skiljer sig från universitetet och andra regionala konkurrenter och partners genom att använda rött som grundfärg. 

En ny och snabb webb

Den nya sajten byggdes snabbt och smidigt tack vare den nya identiteten och det nära samarbetet med LTU Business. Sajten bygger på en flexibel plattform med WordPress Gutenberg och fokus på att att driva trafik och förbättra konvertering.