Formstarkt forskningsråd

PR & Kommunikation Profil

Forskning om miljö och hållbarhet är viktigt – men måste synas och presenteras på ett trovärdigt och lättillgängligt sätt för att få genomslag. Därför är vi på In The Cold glada över att vi fick förtroendet att hjälpa forskningsrådet Formas att utveckla sin grafiska profil.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation inom bland annat miljö och samhällsbyggnad. För att bättre nå ut med sin kommunikation om forskning behövde Formas hjälp med att ta fram nytt grafiskt material, presentationer och animationer samt en uppdaterad grafisk identitet.

Ramverk för flexibel design

Precis som många andra verksamheter och företag ville Formas ha hjälp med ett lättarbetat och smidigt ramverk som gör det enkelt för dem att ta fram snyggt grafiskt material inhouse. Vi på In The Cold utvecklade därför ett grafiskt koncept med olika byggstenar och mönster som kan kombineras tillsammans för att både maximera igenkänning och flexibilitet.

Trovärdig och kul design

Som forskningsråd behöver det material som Formas kommunicerar både se trovärdigt och seriöst ut, men också vara lätt att ta till sig och kännas spännande. Formas ville också att deras tidigare logga och mönster med cirklar skulle återfinnas i den nya profilen.

Vi valde därför att bygga vidare på cirkelformen, men byggde upp ett nytt ramverk med nya storlekar, mönster och färger på cirklarna. Genom att använda cirklarna och mönstren i nya sammanhang, till exempel pålagda på bilder och i videos, känns materialet både dynamiskt och visuellt tilltalande – samtidigt som det på ett lekfullt sätt sticker ut och skapar igenkänning för Formas varumärke.