För en bättre framtid

Övrigt

Klimatomställningen måste accelerera. Budskapet är tydligt i Klimatpolitiska Rådets uppmärksammade årsrapport som lämnades in till regeringen i mars. Vi på In The Cold är glada och stolta över att Klimatpolitiska rådet gav oss förtroende att sätta formen på årets rapport och presentationsmaterial. 

Viktigt budskap - Tillgängligt för alla

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Deras årliga rapport innehåller en utvärdering av och rekommendationer för regeringens klimatpolitik.
 
För att det viktiga budskapet ska nå fram krävs en överskådlig och tillgänglig rapport – som alla kan ta del av. In The Cold fick därför i uppdrag att uppdatera rapportens design och utveckla ett nytt presentationsmaterial. I uppdraget ingick också att säkerställa att den digitala PDF-versionen av rapporten uppfyller alla tillgänglighetskrav.