En årsredovisning som ger avtryck

Övrigt

När forskningsrådet Formas släppte sin årsredovisning i början av året var designen signerad In The Cold. Ett spännande forskningsdrivet uppdrag med ett riktigt snyggt slutresultat! 

Nära samarbete

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation inom bland annat miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Under de senaste åren har In The Cold stärkt Formas visuella identitet genom en uppdaterad grafisk profil och en ny bildidentitet. Formgivningen av årsredovisningen var ett sätt att ta ut de grafiska ramverken i praktiken.

tydlig och inspirerande årsredovisning

Målet med årsredovisningen var att på ett tydligt, trovärdigt och tillgänglighetsanpassat sätt presentera innehållet. Dessutom blandades de formella delarna upp med mer inspirerande och engagerande innehåll i form av redaktionella artiklar från Formas webbtidning Extrakt.Resultatet blev en både snygg, lättillgänglig och engagerande årsredovisning – präglad av Formas uppgraderade visuella identitet.