Quiz – Vår senaste Facebook-app

Appar

Quiz-appen är det senaste tillägget till vår tävlings-app som vi utvecklat till Facebook. Med hjälp av CMS:et (Content Management System) är det lätt att skapa simpla quizsar och mer avancerade frågeställningar med både text och video.

Quiz-tilläget är utvecklat i syftet att försäkra så stor viral spridning som möjligt med hjälp av inställningar så som fangate, delning av quiz:en till vänner och mycket mer (utan att bryta mot Facebooks regler).

Klicka här för att testa quiz-appen