PGDA Productions AB

Profil

Under 2010 samarbetade Tejbz med In The Cold gällande innehåll, varumärke samt musik i Tejbz kanaler (Youtube, Facebook, tejbz.com, samt Twitter). Samarbetet utmynnar nu i bolaget PGDA Productions AB som kommer ägas av Tejbz och In The Cold AB. I bolaget utvecklas samarbetet och tillsammans kommer vi jobba med nya samarbeten med tv-spelsbranschen samt aktörer på Youtube samt i sociala medier.